Mõtestades kultuuriturismi Euroopas ja kaugemal

TExTOUR on ELi rahastatud projekt, mis kavandab uuendusliku ja jätkusuutliku kultuuriturismi strateegiaid puudust kannatavate piirkondade edendamiseks Euroopas ja mujal.

Textour

Mis on meie eesmärk? Jätkusuutlikult integreerida kultuuripärand, turismitegevus ja kohalikud kogukonnad. Milline on tulemus? Rohelisem keskkond, tervem majandus ja õnnelikumad inimesed.

NARVA

Postindustriaalne piirkond Eesti ja Venemaa piiril

NARVA

Narva pilootprojekt hõlmab Narva linna ja postindustriaalset Kreenholmi linnaosa. Ala asub Ida-Virumaal Kirde-Eestis Venemaa piiril. Kreenholm on Narvas Kreenholmi saarel asuv endine tekstiilitööstusettevõte. 19. sajandi keskel asutatud tööstus kasvas nõukogude režiimi ajal märkimisväärselt. Nõukogude Liidu kokkuvarisemine ja tekstiilitööstuses aset leidnud ülemaailmsed muutused jätsid Kreenholmi piirkonda (umbes 30 ha) palju tühja pinda, mis on nüüd osa Narva väärtuslikust kultuuripärandist. Üle 90% Narva elanikest on vene keelt kõnelevad inimesed, mis seab kultuuriturismi vähemuste dünaamika ja mälu ning keerulise kuuluvustunde ja geopoliitiliste muutuste taustale.

 

TExTOURi raames on Narva eesmärk:

 

• Pärandilise väärtuse ja potentsiaali mõistmine sidusrühmade kaasamise kaudu
• Living lab’i ürituste korraldamine, mis ühendavad filmi, liitreaalsuse ja kujunduslikud elemendid
• Kultuuriturismi edendamine, kasutades paremini või uudsel viisil ära Kreenholmi infrastruktuuri ja selle sotsiaalkultuurilised võimalused
• Narva Kreenholmi kompleksi ja Narva linna positsioneerimine ja registreerimine olulise postindustriaalse pärandi ja kultuuriturismi sõlmpunktina piirkondadevahelistel ja rahvusvahelistel platvormidel

 

Pilootprojektid

Kaheksa mitmekesist ja üksteist täiendavat n-ö kultuuriturismi piirkonda võimaldavad meil katsetada mitmesuguseid stsenaariume: sisemaal ja rannikul, maal ja linnas ning äärealadel.